Bài viết nổi bật
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
Họp báo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
Họp báo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Sáng 5-10, tại TP Đà Nẵng, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm, tổ chức họp báo giới thiệu Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022; Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18, năm 2022.

Tỷ giá ngoại tệ