Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp

Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai vừa cho biết, từ đầu năm đến nay, tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra tương đối phức tạp trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng trộm ...