Nền tảng cho sự phát triển của ngành hàng không

Bảo đảm an toàn được đánh giá là nhiệm vụ quan trọng nhất, cốt lõi, không thể đánh đổi đối với ngành hàng không. Việt Nam đã duy trì an toàn hàng không liên tục trong nhiều năm liền, góp phần quan trọng để ngành hàng không dân dụng đạt được những ...