Chương trình “Năng lượng xanh”: Phát triển giao thông xanh – giải pháp phát triển bền vững giao thông công cộng

Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Năng lượng xanh do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) sản xuất với sự đồng hành của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) phát sóng vào 19h35 đến 19h55 thứ Tư hàng ...