Thông qua đầu tư công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hội đồng thẩm định nhà nước vừa báo cáo Chính phủ kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Kết quả, 13/14 thành viên hội đồng thông qua báo cáo do Bộ GTVT trình, riêng đại diện Bộ ...

Hai “điểm nghẽn” nhà ở xã hội

Mục tiêu hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội hiện nay đã được cụ thể hóa và liên tục sửa đổi bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định không mang tính khả thi.