Thúc đẩy 5G cho phát triển các ngành kinh tế

Dịch vụ 5G không chỉ góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, mà còn được dự đoán sẽ tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động trong tất cả lĩnh vực, cũng như đi vào mọi ngõ ngách của cuộc ...

Meta ‘trình làng’ 3 giải pháp nhắn tin mới, tăng cường AI vào hoạt động kinh doanh hội thoại, tăng tỉ lệ ‘chốt đơn’

Trong những năm gần đây, mạng xã hội chứng kiến sự phát triển vượt bậc và trở thành một trong những công cụ khám phá sản phẩm hàng đầu tại Việt Nam, với gần 50% người tiêu dùng sử dụng các nền tảng này để khám phá sản phẩm và mua hàng. Đặc biệt, có ...

Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng

Không gian mạng là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm internet, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, là môi trường đặc biệt mà con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn ...