Tạo nguồn lực mới cho du lịch Lào Cai

Xuất phát từ nhu cầu tất yếu, đáp ứng cho sự lớn mạnh không ngừng của ngành du lịch địa phương, tại Kỳ họp thứ III, ngày 8/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã quyết nghị thành lập Sở Du lịch trên cơ sở chia tách từ Sở Văn hóa, Thể ...

Du Xuân cùng du lịch vùng cao

Năm 2022 là mốc 5 năm tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình 43-Ctr/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.