Quy định về “bệnh Covid-19 nghề nghiệp”

* Anh Lê Quang Hải ở phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" có thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH không? Đối tượng người lao động nào được quy định là làm nghề, công việc ...