Lại phát hiện bánh phở chứa formol

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) giám sát việc tiêu huỷ 30kg bánh phở chứa formal.

Không chủ quan với dịch bệnh

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi nói chung cũng như nguồn cung thực phẩm cho thị trường tiêu dùng.

Mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng y tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế và an sinh ...