Quy định giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Ông Lê Văn Huyến, ở xã Bình An (Bình Sơn, Quảng Ngãi), hỏi: Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên được quy định như ...