Fusion sáp nhập GLOW hotels & resorts

Fusion thông báo sáp nhập GLOW hotels & resorts Thái Lan hướng đến mục tiêu chiến lược xây dựng hệ thống thương hiệu và quản lý khách sạn dẫn đầu Đông Nam Á.