Chuyển đổi cơ cấu năng lượng tại Việt Nam

Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững” do Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội ngày 13/10/2021. Chương trình có sự đồng ...