Nuôi dưỡng nhân tài nhà giáo

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước vững và đi lên. Nguyên khí yếu thì thế nước suy và đi xuống". Câu nói nổi tiếng ấy của Thân Nhân Trung từ xa xưa vẫn vang vọng tới ngày nay, nhắn nhủ chúng ta bài học lớn về nuôi ...

Học sinh giỏi hơn mình nghĩ nhiều

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đã khẳng định như vậy với chúng tôi khi bàn về những trải nghiệm trong quá trình dạy học sinh của mình.