Nhà đầu tư không nên mua đuổi

Bối cảnh thị trường hiện nay, các nhà đầu tư nên hạn chế việc sử dụng margin trong giao dịch của mình. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng không nên mua đuổi. Năm ngoái có nhiều mã tăng mạnh, nhà đầu tư mua đuổi lời chút đỉnh nhưng năm nay mua đuổi rất dễ bị ...

Phát hiện hàng trăm triệu đồng sai phạm về thuế

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kế toán, việc chấp hành các quy định về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động các năm 2018, 2019, 2020 và những nội ...