Câu chuyện ngoại giao ấn tượng tại Hội nghị Paris

Năm nay, năm Quý Mão 2023, chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nửa thế kỷ đã qua mà như mới ngày nào. Là thành viên Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (sau này là ...