Bão Kompasu đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 11/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển đông cấp 3.

Tăng cường sản xuất điện năng từ rác thải

Chương trình “Phát triển kinh tế năng lượng” phát sóng trên VTV2 vào ngày 26/09/2021 có đề cập đến việc sản xuất điện từ chất thải rắn. Lượng rác thải khổng lồ thải ra mỗi ngày là gánh nặng cho xử lý môi trường nhưng lại là tiềm năng lớn cho việc sử ...