A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Thành phố yêu cầu kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 cần được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm của thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương

Việc đánh giá được thực hiện trong thời kỳ từ ngày 16/12/2022 đến 31/12/2023 với các nội dung đánh giá: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố Hà Nội tham mưu, trình UBND thành phố thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 gồm đại diện các cơ quan: Thanh tra thành phố (cơ quan thường trực), Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Tiếp công dân thành phố.

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch, xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 16/5/2024. Các đơn vị không gửi báo cáo hoặc gửi sau ngày 16/5 coi như không triển khai thực hiện và sẽ bị xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, báo cáo UBND thành phố.

Link bài gốc Copy link
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết