A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Ngày 17-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930/18-11-2022).

Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất vui mừng khi thấy thời gian qua, thành phố đã có nhiều sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc. Trải qua 19 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao xã Nhơn Ái - xã vùng ven của huyện Phong Điền, với 6 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Sán Dìu, Cơ Ho, Thái đã có những bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tư và an toàn xã hội.

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá được thực hiện có hiệu quả, 3 ấp có gần 99% đạt danh hiệu gia đình văn hoá, gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định địa phương, trong đó có 167 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. 764 gương người tốt việc tốt. 100% trẻ em đủ tuổi đến trường đều được đi học, không có học sinh bỏ học…

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức các cuộc vận động thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức các cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Kiên định mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị mỗi người dân, cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau. Phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc xây dựng đời sống văn hoá ở mỗi gia đình, ở từng thôn, ấp có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta và để cho chính chúng ta thụ hưởng. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị nhân dân Cần Thơ tiếp tục phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng như tất cả các khu dân cư trong cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: THÚY AN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết