A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quyết tâm giữ vững vị trí nhóm số 2 trong bảng xếp hạng Chuyển đổi số của EVN

Đó là chỉ đạo quyết liệt của ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo - Phiên 02 Năm 2022, diễn ra ngày 15/06/2022.

Với mục đích đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt chỉ đạo hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2022, sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của các đơn vị và các Ban/Văn phòng, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số đã quán triệt chỉ đạo trong toàn Tổng công ty để quyết tâm thực hiện tốt lộ trình Chuyển đổi số của EVNGENCO1, quyết tâm giữ vững vị trí nhóm số 2, trong bảng xếp hạng của EVN về các đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đối số.

https://www.evngenco1.com.vn/userfile/User/tcdl/images/286893082_493419065909765_6759336866480216648_n-20220617103750644.jpg

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty và các Đơn vị trong việc tích cực, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN giao/các nhiệm vụ chuyển đổi số Tổng công ty chủ động thực hiện, đồng thời, chủ động thực hiện các giải pháp chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, sản xuất tại đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo khuyến khích các Đơn vị chủ động tìm tòi, nghiên cứu áp dụng các sáng kiến chuyển đổi số trong công tác điều hành, sản xuất tại Đơn vị. Việc triển khai sáng kiến thành phần mềm/ứng dụng số cụ thể tại các Đơn vị trực thuộc phải được Tổng công ty thông qua chủ trương trên cơ sở xem xét, đánh giá sự phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Tổng công ty.

https://www.evngenco1.com.vn/userfile/User/tcdl/images/287085919_493419129243092_6848635901507810094_n-20220617103750708.jpg

Các đầu cầu tại các đơn vị họp trực tuyến

Với quyết tâm cao như vậy, một số giải pháp đã được Ban chỉ đạo quán triệt để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, bao gồm: Bổ sung, hiệu chỉnh Đề án Chuyển đổi số và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở Lộ trình chuyển đổi số và Lộ trình hiện đại hoá hạ tầng CNTT, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030 của Tổng công ty Phát điện 1 và nguồn lực thực tế của Tổng công ty, để đồng bộ các chương trình/dự án Chuyển đổi số của Tổng công ty, đánh giá khả năng áp dụng rộng rãi trong Tổng công ty, đề xuất giải pháp triển khai để đảm bảo hiệu quả, tối ưu nguồn lực và phù hợp với Kế hoạch, định hướng chuyển đổi số của Tổng công ty đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí; đồng thời chỉ đạo rà soát chi phí, tiến độ thực hiện và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đối với từng nhiệm vụ chuyển đổi số. 

Trao đổi với các đơn vị trong Tổng công ty, Ban chỉ đạo cũng thống nhất yêu cầu tăng cường trao đổi, học hỏi giữa các đơn vị trong Tổng công ty để tìm hiểu, nắm bắt các sáng kiến/ứng dụng số hữu ích của các đơn vị bạn; từ đó chủ động đề xuất triển khai, áp dụng tại đơn vị mình để khai thác hiệu quả sản phẩm sẵn có trong Tổng công ty, không đầu tư trùng lặp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết