A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả công tác dân tộc năm 2022 thông qua việc phổ biến, quán triệt và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách…

Tổ chức hội nghị học tập kinh nghiệm cho người có uy tín

Đối với chính sách đối với người có uy tín, năm 2022 kinh phí được giao là 877 triệu đồng, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện và TP. Gia Nghĩa tổ chức thăm, tặng quà cho 295 người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyễn đán Tân Sửu 2022 với tổng kinh phí là 147,5 triệu đồng, đồng thời, cấp phát báo và tạp chí cho người có uy tín năm 2022. Ngoài ra, đã tổ chức thăm viếng 01 người có uy tín qua đời trên địa bản TP. Gia Nghĩa, với kinh phí là 1.000.000 đồng. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin và tham quan, học tập kinh nghiệm cho người có uy tín năm 2022.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng số 295 người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín đã góp phần, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín, kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò tại cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu năm 2022, trong đó, tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các xã Quảng Tín, Đắk Ru huyện Đắk R’Lấp, Quảng Phú, Đắk Nang huyện Krông Nô, Đắk Gằn, Long Sơn huyện Đắk Mil và có 245 học viên tham gia.

Qua các buổi tuyên truyền cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Ảnh: BDT

Tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số

Nhằm tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, Ban Dân tộc đã tổ chức tại các xã: Đắk R'Măng, Quảng Sơn huyện Đắk Glong; các xã Trường Xuân, Đắk N’Drung huyện Đăk Song và xã Đắk N’Drót, Đắk Rla huyện Đắk Mil, với tổng số 300 người tham gia.

Qua đó, đã nâng cao ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ít người. Nâng cao vị thế,vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ trong vùng dân tộc thiểu số. Bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, qua hình thức hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh cho Phòng Dân tộc các huyện, thành phố với tổng kinh phí là 13.793.597.000 đồng

Tính đến ngày 18/10, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 556 hộ, với số tiền 2.293.000.000 đồng. Nhìn chung, các huyện, thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện chính sách, qua đó đã hỗ trợ lãi suất cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế tại địa phương.

Đắk Nông: Công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả

Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: BDT

Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2025. Trong năm 2021, Ban Dân tộc được giao 180 triệu đồng để triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc với 61 học viên tham gia. Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bảo dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.


Tác giả: Đức Thảo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết