Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
"Bão giá" nguyên vật liệu, tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa cấp thiết
Trong bối cảnh "bão giá" nguyên vật liệu thi công, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA  tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết ...