Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Một doanh nghiệp ở Huế chào mời lao động ‘chạy dịch’ về từ miền Nam: Hỗ trợ nóng 5 triệu đồng và 100% phí xét nghiệm PCR
Theo thư ngỏ của Scavi Huế, nếu nhân công ‘chạy Covid’ từ miền Nam về thành công ký hợp đồng, sẽ được họ hỗ trợ 100% phí xét nghiệm PCR, hỗ trợ nóng ...