Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tháng 3, VinFast tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi trước bạ 0 đồng
Trong tháng 02/2021, VinFast đã bán được 1.090 xe Fadil, 343 xe Lux A2.0 và 285 xe Lux SA2.0, đạt tổng mức doanh số là 1.718 xe ô tô bán ra thị trường