Sử dụng đất lúa kiểu… "tiền trảm hậu tấu"!

Sử dụng đất lúa kiểu… "tiền trảm hậu tấu"!

Dự án (D.A) đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị đầu cầu Bà Mai (gọi tắt là D.A Khu đô thị cầu Bà Mai), phường Hải Hòa, TP Móng Cái có tổng diện tích sử dụng 46.865m2, chủ yếu là đất nông nghiệp. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ mới có ...