Nhiều vi phạm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nhiều vi phạm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng công trình của UBND huyện Đầm Hà và các đơn vị trực thuộc, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra ...
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Đối tác</a>
Thời tiết
Tỷ giá và giá vàng