Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán qua NAPAS từ 25/02

Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán qua NAPAS từ 25/02

Cụ thể là: Miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến (online) các dịch vụ công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12/2020); Giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ (từ 500.000 ...