Uber tuyên bố còn thua lỗ thêm vài năm

Uber tuyên bố còn thua lỗ thêm vài năm

Uber sẽ mất ít nhất “vài năm nữa” mới làm ăn có lãi – một lãnh đạo cấp cao của công ty ứng dụng gọi xe này tuyên bố. Tại một hội th[...]