Hội nghị MAPR 2020

Hội nghị MAPR 2020

Hội thảo quốc tế về Phân tích thông tin đa phương tiện và nhận dạng (International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition - MAPR) có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Học máy. ...