A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đề xuất mới về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Đề xuất mới về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ảnh 1

Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ hằng năm gồm 7 bước

Theo dự thảo Quyết định, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, thời gian rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12 của năm.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên thực hiện tại thời điểm UBND cấp xã nhận được giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo của hộ gia đình.

 

Dự thảo nêu rõ quy trình rà soát định kỳ hằng năm gồm 7 bước: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; họp lấy ý kiến nhân dân về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; niêm yết, thông báo công khai danh sách rà soát lần 3; báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện; phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, có văn bản báo cáo kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn cho chủ tịch UBND cấp huyện.

Đặc biệt tại cấp tỉnh, căn cứ văn bản báo cáo của chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn và báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.

Bộ LĐ-TB&XH cũng lưu ý, hộ gia đình có giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến chủ tịch UBND cấp xã.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình, chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định; xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, chủ tịch UBND cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết